Gå till innehåll

Produkter

Vi använder SIEMENS LOGO logikmoduler.

LOGO! V7 12/24RCE,Logikmodul med display. Är en logikmodul med PLC-teknik som ger möjlighet att ersätta reläteknik i de allra minsta styrningarna. Systemet består av basenheter och expansionsmoduler. Basenheterna kan vara med eller utan display och knappar och för olika spänningar. Expansionsmoduler finns med digitala eller analoga in- och ut-gångar. En LOGO! kan, inklusive buss, maximalt ha 24 digitala ingångar, 16 digitala utgångar, 8 analoga ingångar samt 2 analoga utgångar. Flera LOGO! V7 kan koplas ihop och på det sättet kan man få fler in- och ut-gångar.

Logo kan samtidigt ersätta exempelvis hjälpreläer, tidreläer, kopplingsur, räknare och drifttidmätare. Den kan också arbeta som intelligent AS-i slav, LON eller KNX/EIB-deltagare. Programmering görs i ett PC-program, LOGO!Soft Comfort, men enklare ändringar kan ske direkt på grundmoduler med display. Maximal programstorlek är 400 funktionsblock. Max. antal meddelandetexter är 50 st. Montage kan ske i normkapslingar eller på skena.

LOGO! V7 har en ethenetport vilket ger möjlighet att kopla in alla Simatic-paneler och PLC med ethernet till LOGO! samt att flera LOGO! kan prata med varandra.

Med SIEMENS LOGO blir installationen enklare och mindre platskrävande, vi styr fläktar, pumpar samt övriga motorer.